Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Dobrovolnictví

Pokud máte zájem vyrazit do Himálají vyberte si dobrovolnickou kategorii z dobrovolnické nabídky, přečte si co se od vás čeká a přihlaste se

Dobrovolnická nabídka

Pomáhat mohou mladí dobrovolníci bez velké kvalifikace až po odborníky s dlouholetou praxí v rozpětí od 14 dnů až do půl roku.

Splynete s komunitou

V průběhu pobytu bydlíte u rodin vyučovaných dětí, navštěvujete veselice, výlety do hor, volejbalový turnaj s dětmi a učiteli, kurzy vaření.

Garantujeme smyslupnost

Dobrovolnictví děláme již od roku 2008 a bylo s námi pomáhat 500 lidí. Zaručujeme vám, že vaše působení bude dávat smysl vám, ale i tamní komunitě.

Dobrovolnictví pro všechny

Věkové rekordy máme 69 let a 11 měsíců. Čím dál častěji jezdí rodiny s dětmi. Z mediálně známých osob Iva Bitová, Dominik Hašek, Lucka Výborná a další

DŮLEŽITÉ TERMÍNY V ROCE 2023

Pro prázdninové dobrovolnitví, což je 14 denní cesta do Malého Tibetu v létě, na kterou jede naprostá většina dobrovolníků

  • Uzávěrka podání přihlášek k prázdninovému dobrovolnictví PD: 31. 1. 2023
  • První přípravné setkání: 17. - 19. 2. 2023
  • Druhé přípravné setkání: 14. – 16. 4. 2023
  • Odlet do Indie (předběžný) cca 27. 6. 2023
  • Pobyt ve škole v Mulbekhu: 3. - 16. 7. 2023

CO NA DOBROVOLNICTVÍ ZAŽIJETE

Pokud máte zájem vyrazit do Himálají vyberte si dobrovolnickou kategorii z dobrovolnické nabídky, přečte si co se od vás čeká a přihlaste se

Setkávání s Dalajlámou

Naši školu podporuje také 14. Dalajláma. Ten oceňuje spojení aktivní lokální komunity a odbornost evropského vhledu. S Dalajlámou se pravidelně setkáváme a pokud je to možné zprostředujeme našim dobrovolníkům také setkání s Dalajlámou. Audience proběhli v letech 2012, 2014 a 2018
Platnost informací: 
January, 2023