Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Přehled dobrovolnické nabídky

Můžete pomáhat v následujích dobrovolnických kategoriích:

  • Prázdninový dobrovolník – jedná se o čtrnáctidenní výuku nebo pomoc na stavbě realizovanou skupinou dobrovolníků na začátku srpna bez velkých nároků na schopnosti dobrovolníků. Naprostá většina dobrovolníků absolvuje tento program. Podrobnosti kategorie zde.
  • Akademický dobrovolník – jedná se o měsíční až osmi měsíční působení jako běžný učitel realizovatelnou v průběhu celého kalendářního roku s požadavkem na pedagogické vzdělání nebo praxi dobrovolníka. Každý rok absolvuje tento program jeden až tři dobrovolníci. Podrobnosti kategorie zde.
  • Odborný asistent – jedná se o individuálně dlouhý pobyt zaměřený na rozvoj kapacity zaměstnanců školy nebo na realizaci rozvojového plánu s požadavkem na praxi dobrovolníka v požadovaném oboru/oblasti. V roce 2023 sháníme hlavně školitele učitelů. Každý rok absolvuje tento program přibližně jeden dobrovolník podrobnosti kategorie zde.
  • Ostatní – sháníme fotografa, kameramana, novináře; zdravotníka; psychologa; Tito dobrovolníci se ve většině případů přidávají na jednotlivé Benefiční cesty, podrobnosti zde

Důležité termíny pro prázdninové dobrovolníky na rok 2023

  • Uzávěrka podání přihlášek k prázdninovému dobrovolnictví PD: 31. 1. 2023
  • První přípravné setkání: 17. - 19. 2. 2023
  • Druhé přípravné setkání: 14. – 16. 4. 2023
  • Odlet do Indie (předběžný) cca 27. 6. 2023
  • Pobyt ve škole v Mulbekhu: 3. - 16. 7. 2023

Účast na přípravných setkáních je pro prázdninové dobrovolníky povinná.

Příprava dobrovolníka probíhá buď v rámci přípravných setkání (prázdninoví dobrovolníci) nebo individuálními konzultacemi (akademičtí, odborní a ostatní dobrovolníci). Akademičtí a odborní dobrovolníci odjíždí individuálně kdykoliv v průběhu roku. Prázdninoví dobrovolníci odjíždí ve skupině na začátku letních prázdnin. V průběhu pobytu mohou dobrovolníci bydlet ve škole nebo u rodin dětí, které učí, vyrazit společně s dětmi na školní piknik, nebo se zúčastnit různých oslav, které ve vesnici probíhají. Po skončení svojí práce mohou dobrovolníci objevovat místní kláštery, vyrazit na trek nebo cestovat po Indii (například video trek na Stok Kangri, na motorkách do Numbra Valey).

V naprosté většině případů si dobrovolníci si platí náklady spjaté s cestou a pobytem v Himálajích. Vyjímkou mohou být někteří odborní asistenti nebo akademičtí dobrovolníci, kteří mohou dostat příspěvěk na letenku nebo plat lokálního učitele. Minimální náklady na cestu mohou být 30 tisíc Kč. Průměrně utrácejí dobrovolníci za jejich pobyt kolem 35 až 45 tisíc Kč. Celkové finance potřebné na dobrovolníkovo působení se skládají z cestovních nákladů (jednotných pro všechny dobrovolnické kategorie) a režie (specifické pro dobrovolnickou kategorii). Podrobnosti jednoltivých položek nákladů cesty zde.

Dobrovolnické funkce mohou být kombinovány, tj. že třeba akademický dobrovolník může být zároveň odborným asistentem anebo že prázdninový dobrovolník se může stát po skončení akademickým dobrovolníkem.

Má 14denní dobrovolnický pobyt skutečně pozitivní dopad. Neměl(a) bych pomáhat nejméně půl roku? Nejvíce dobrovolníků absolvuje prázdninové dobrovolnictví – 14denní dobrovolnický pobyt – a někteří z nich řeší, dilema, zde není 14 dní málo. Prázdninové dobrovolnictví děláme 15 let a má již zcela pevně formované cíle. Pokud přijde parta 30 dobrovolníků a každý rok potlačí „káru“ stejným směrem (zpestření výuky ve škole), dává to potom všem smysl. Pokud by se ve škole náhodně objevovali neproškolení dobrovolníci na čtrnácti denní pobyty, potom by to byl chaos, který ničemu neprospěje. Navíc připravit kvalitní vzdělávací projekt na 14 dní samo o sobě dost náročné a pro většinu lidí je to maximální závazek, který zvládnou poctivě vyplnit.

Pokud máte zájem vyrazit do Himálají vyberte si dobrovolnickou kategorii z dobrovolnické nabídky, přečte si co se od vás čeká a přihlaste se

Platnost informací: 
January, 2023