Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Akademický dobrovolník - popis kategorie

O co jde:

Jedná se o jedno až osmi měsíční působení na pozici učitele školy realizované v průběhu celého kalendářního roku s požadavkem na pedagogické zkušenosti nebo vzdělání dobrovolníka.

Popis práce dobrovolníka:

Dobrovolník může pomáhat jako: 

 • Dobrovolný učitel  Dobrovolník učí školou poptávaný předmět, který škola není schopna obsadit lokálním učitelem a který se spíše doplňkovým výukovým předmětem (například z něj nejsou zkoušky na konci semetru). Běžně poptávané předměty jsou IT, tělocvik, výtvarná nebo hudební výchova. Dobrovolný učitel vyučuje přibližně 4 x 45 minut denně, popřípadě, pokud je to potřeba nebo sám chce, po/před běžným vyučováním. Dobrovolník je ve škole nejméně jednu periodu nebo maximálně dvě periody - tj. 3 až 8 měsíců (školní periody vysvětleny v následujícím odstavci). Jinak řečeno nepřijmeme nikoho pouze na měsíc pobytu. V jeden moment mohou být na místě pouze dva dobrovolní učitelé. Dobrovolní učitelé mohou učit děti od první do desáté třídy. 
 • Placený učitel – Dobrovolník se stává učitelem školou poptávaného předmětu. Vyučuje předmět, který škola považuje za nezbytnou součást školního kurikula. Dobrovolník dodržuje školní kurikulum a připravuje děti na zkoušky dvakrát za školní rok. Vyučuje přibližně 4 vyučovací hodiny denně v délce 45 minut. Očekává se, že dobrovolník bude ve škole působit celý školní rok, tj od poloviny března do poloviny listopadu. Dobrovolník získává plat místního učitele a je mu hrazena zpáteční letenka do Malého Tibetu. 
 • Zimní učitel - V průběhu zimních prázdnin škola organizuje dodatečné vzdělávací programy. Jedná se o měsíční výuku v lednu zaměřenou hokej, IT a osobní a kariérní rozvoj. Výuka IT a hokeje probíhá 2 x 1,5 hodiny denně, osobní a kariérní rozvoj 1 x 1,5 hodiny denně. Hokej zajišťují dva dobrovolníci, IT jeden dobrovolník a osobní a kariérní rozvoj jeden dobrovolník. Kurz navštěvuje 25 dětí druhého stupně. Prvních 14 dní je kurz pro kluky, druhých 14 dní je kurz pro holky. 

Dobrovolník nemůže dělat zároveň placeného učitele a dobrovolného učitele. Nicméně placený učitel se může přidat k aktivitám dobrovolného učitele po/před školou. 

Důležité termíny školního roku

Školní rok začíná v polovině března a končí na začátku prosince. Zimní prázdniny jsou od prosince do poloviny března. Naše škola poskytuje vzdělávací kurzy i v průběhu zimních prázdnin (je to jeden měsíc v lednu). Školní rok je rozdělen na dvě periody a každá z nich je zakončená zkouškovým obdobím. Zimní výuka nemá žádné zkoušky na jejím konci. Termíny působení akademických dobrovolníků je stanoven podle těchto period. Začátek i konec školního roku spíše vypadá tak, že se všichni do školy pomalu trousí, a tak jsou termíny působení akademických dobrovolníků kratší, než jsou oficiální školní rok (takže i když školní rok začne v polovině března, akademický dobrovolník nastupuje na přelomu březen duben).

 • První perioda – začátek dubna až konec května (zkouškové období začíná od května)
 • Druhá perioda - začátek srpna až konec září (zkouškové období začíná od října)
 • Zimní perioda – od 1. do 31.1.

V moment zkoušek (ať už běžných nebo extra) mají Dobrovolní učitelé volno a mohou vyrazit na výlety po okolí nebo už rovnou jet domů (pokud se jejich pobyt chýlí ke konci). Placení učitelé zůstávají ve škole a připravují a realizují zkoušky společně s dětmi.

Škola musí respektovat různé svátky, neočekávané prázdniny nebo dodatečné zkoušky, které vyhlašuje tamní vláda klidně mnohdy i na poslední chvíli. Takže působení dobrovolníka může být přerušeno náhlými prázdninami nebo svátkem (a dobrovolník může vyrazit objevovat okolí).

Aktuální požadavky na rok 2023/2024:

Dobrovolný učitel: 

Škola preferuje získat dobrovolného učitele pro výuku předmětu "Science", IT, tělesné výchovy, hudby. Nejdůležitější je pro školu učitel "Science", nejméně důležité je mít učitele hudby. 

 • "Science" učitel
  • Co: Učitel fyziky, chemie a biologie, který buď bude učit tamní děti popřípadě bude spoluvyučovat s lokálním učitelem a ideálně s ním zůstane v online spojení následující rok a bude mu pomáhat zlepšovat jeho didaktické dovednosti. Rozhodnutí bude provedeno na základě toho jaké schopnosti bude mít zájemce o dobrovolnictví (prostě jestli si na to účastník troufne) popřípadě jestli škola bude mít dostatek (aspoň dva) "Science" učitelů. 
  • Kontext: V roce 2022 jsme dokončili a otevřeli novou školní budovu s učebnami specializovanými na fyziku, chemii, biologii a IT. Když už bude mít škola profesionálnější infrastrukturu bude se jí hodit taky profesionálnější výuka. Chceme poskytnout tamnímu učiteli / učitelům osvojení nových didaktických znalostí v používání školní laboratoře. Více informací o dokončení školní budovy zde, zde nebo zde.
  • Koho: První i druhý stupeň, nicméně preferece je druhý stupeň 
  • Kvalifikace - doplňkové vysvětlení ke kvalifikaci:
   • pokud se přihlásí učitel, s který si troufne školit tamního učitele očekáváme že: Tamní učitelé nebudou tak sdílní, budou se asi ostýchat nebudou zvyklí mluvit tak otevřeně jako jsme zvyklí my. Je potřeba citlivě a prozřetelně číst mezi řádky hlavně aby to neskončilo tak že se na mou hodinu přišel předvádět nějaký zápaďák. Dobrovolníka se pokusíme co nejlépe připravit, aby tamní situaci co nejvíce rozuměl.
   • pokud bude dobrovolník běžný učitel stačí se co nejvíce trefit do tamního kurukula (což je stejně jenom realtivně obecná učebnice s naprostým minimem pokusů a námětů na použití laboratoře) a zaměří se co nejvíce na praktické použití nové infrastruktury 
  • Tuto pozici máme vypsanou i mezi odbornými asistenty. Takže kdyby někdo poctivě procházel náš web tak se jedná o to samé, prostě v „našich škatulkách“ to spadá do obou kategorií.
 • IT
  • Co: jakýkoliv praktický rozvoj počítačové gramotnosti. Není potřeba děti učit jak se dělají odstavce ve wordu. Lepší je když by dobroovlník vzal třeba téma založení cestovní kanceláře a naučí děti v excelu udělat bussiness plán, ve photoshopu upravovat fotky a s HTML dělat web. 
  • Koho: Preference je druhý stupeň, první stupeň spíše vyjmečně 
 • Tělesná výchova
  • Co: Jakýkoliv výuka tělocviku, dobrovolník má zcela volnou ruku co s dětmi bude dělat 
  • Koho: primárně pro 6. až 10. třídu, sekundárně pro 2. až 5. třídu - škola preferuje obsadit hlavně druhý stupeň. Pokud by byli ve škole dva dobrovolní učitelé tělocviku, tak škola preferuje, aby byl tělocvik i pro první stupeň. 
 • Hudebka
  • Co: Učitel by měl dětem pomoci osvojit, jak se svépomoci naučit hrát na hudební nástroje. Ve škole je pár kytar, klávesy, flétny a další drobnosti. Učitel by měl pomoci dětem hledat na youtube výukové hodiny tak, aby si děti uměli sami hledat co se budou učit, aby rozpoznali obtížnost kterou se mají učit atd. Až učitel odjede budou děti pro online-samo studiu úspěšnější a budou vědět že si to vlastně mohou naučit sami. 
  • Koho: primárně druhý stupeň

Placený učitel: v roce 2023 nepoptáváme 

Zimní učitel: 

 • Sháníme Dva dobrovolníky
 • Předměty: hokej a IT
 • Výuka skupiny 20 dětí věku okolo 10 let
 • Měsíční pobyt v termínu: 1. 1. 2024 till 28. 1. 2024

Děti mají dopoledne výuku hokeje po dvě hodiny a po obědě mají dvě hodiny výuku IT. Někdy děti ještě chodí s nadšením hrát hokej po škole. Výuka proběhne ve dvou 14-denních blocích. V prvních čtrnáct dnů budou chodit na hokej a IT kluci a druhých čtrnáct dnů (pravděpodobně) holky.  

Očekávání k výuce jsou v případě IT: jakýkoliv praktický rozvoj počítačové gramotnosti. Není potřeba děti učit, jak se dělají odstavce ve wordu. Lepší je, když by dobrovolník vzal třeba téma založení cestovní kanceláře a naučí děti v excelu udělat bussiness plán, ve photoshopu upravovat fotky a s HTML dělat web. Náplň výuky bude určena dobrovolníkem na základě

Očekávání k výuce jsou v případě hokeje: Naučit děti úplné základy. Budou tam případy dětí, které se budou učit teprve bruslit. Budou tam případy děti, které už třeba někdy hokej zkoušely. Avšak ve většině případů se bude jednat o naprosté základy. Cílem je děti naučit a nadchout a v následujících letech je nechat bavit se v zimně hokejem. Tento článek popisuje dosavadní praxi.

Množství dobrovolníků ročně:

 • V roce 2014 se hlásilo na pozice akademických dobrovolníků 15 lidí z nichž bylo přijato 5.
 • V roce 2015 se hlásilo 5 dobrovolníků a byli přijati 3. 
 • V roce 2016 se hlásilo 32 dobrovolníků a bylo přijato 6.
 • V roce 2017 se hlásilo 16 dobrovolníků a byli přijati 3.
 • V roce 2018 se hlásili 4 dobrovolníci a byli přijati 2
 • V roce 2019 se hlásili 6 dobrovolníci a byli přijati 2

Množství přihlášek i přijetí se velmi liší.

Příprava dobrovolníka:

Individuální online konzultace s přijatým dobrovolníkem. Před cestou několik setkání ke konzultaci náplně výuky. V průběhu pobytu pár hovorů pro upřesnění výuky. Po skončení jeden hovor se zpětnou vazbou. 

Informace o nákupu letenek a dopravy do Malého Tibetu, instrukce pro podání víza, doporučení pro pojištění a očkování, popis počasí v Malém Tibetu během celého roku a jak to ovlivní, co si vzít s sebou, jaké budete potřebovat kapesné, jak je to s bankomaty, směňováním peněz, měnovými kurzy a cenami, telefony, internetem, elektřinou a seznam toho, co byste si měli vzít s sebou, vám organizace poskytne v písemné formě v rámci dokumentu s názvem „Cestovní balíček dobrovolníka“.

Finance specifické pro dobrovolnickou kategorii:

Finanční podmínky mají násleudjící rozpětí, od

 • dobrovolník si hradí cestu z vlastního v rozmězí 30 000 Kč až 35 000 Kč při tříměsíčním pobytu, až po
 • dobrovolník skončí v "plusu" 26 000 Kč díky platu tamního učitele (cestovní náklady má uhrazeny) 

Celkové finance na dobrovolníkovo působení se skládají z cestovních nákladů (letenky, pojištění, vízum atd.) a další náklady nebo příspěvky (a to může být účastnický poplatek, náklady na jídlo v průběhu pobytu ve škole, plat tamního učitele). Tabulka v přehledem je na tomto odkazu, níže je vysvětleno co kdo kdy obdrží. 

Pro rok 2023 platí že Akademické dobrovolník - dobrovolný učitel (na pozicích "Science", IT, tělesné výchovy, hudby)

 • Dostane proplacenou letenky do cílové destinace (Praha - Delhi - Leh) 
 • Dostane bezplatně jídlo v průběhu pobytu ve škole 
 • Neplatí účastnický poplatek, účastnický poplatek je nula

Organizace Brontosauři v Himálajích dobrovolníkům zajišťuje:

 • Vedení, asistenci a rady při zpracování dobrovolníkovy přípravy
 • Zajištění veškerých informací k tomu, aby se dobrovolník mohl na cestu připravit (letenky, víza, co sebou atd.) díky dokumentu „Cestovní balíček dobrovolníka“ (viz výše)
 • Asistenci při působení ve škole od koordinátora dobrovolníků (na straně školy v Mulbekhu) nebo koordinátora akademických dobrovolníků přes email nebo Skype (na straně Brontosaurů v Himálajích).  
 • Zajistíme v průběhu pobytu vaření jídla (snídaně, obědy, večeře) a tak se dobrovolníci mohou plně věnovat předmětu svého působení.

Průběh dobrovolnické cesty:

Dobrovolníci odlétají samostatně z Česka do Malého Tibetu. Po příletu do hlavního města Ladakhu Lehu se pár dní aklimatizují a následně vyrazí do školy v Mulbekhu, kde se o ně následně postará vedení školy (jednak po stránce programu ale i ubytování).

V průběhu pobytu může dobrovolník vyrazit na výlety v okolí (pokud má ve škole volno, což může být v sobotu nebo neděli). V průběhu dobrovolnického působení si může vzít jedenkrát několikadenní volno, pokud by chtěl absolvovat nějaký vzdálenější delší výlet.

Ubytování:

V průběhu dobrovolnického působení ve škole bydlí dobrovolníci v novém školním internátu. Spaní je na postelích s matracemi ve vlastním spacáku nebo pod lokálními dekami. Bydlí se v místnostech buď po jednom nebo po dvou. Ve škole je pitná voda, elektřina a internetové připojení. Ve škole se dá prát ručně v kýblu. V internátu je umývárna se sprchami a možností teplé vody (pokud teplá voda ze sprchy nebude funkční dá se umývat vodou s ohřátou vodou z kýblu). 

Požadavky na dobrovolníka:

Vzdělání nebo praxe v pedagogice, popřípadě odpovídající dovednosti k vedení zamýšlené výuky nebo vzdělávacího projektu. Větší nároky jsou kladeny na Akademického dobrovolníka placeného učitele než na dobrovolnického učitele. Většinou se nám daří získat dobrovolníky s praxí v pedagogice (kteří třeba hledají kariérní změnu).

Schopnosti dobrovolníka jsou zhodnoceny na základě zaslaného životopisu a následně v rámci osobního pohovoru s koordinátorem akademického dobrovolnictví na straně Brontosaurů v Himálajích a pohovoru s koordinátorem dobrovolníků na straně školy v Mulbekhu.

Pokud by zájemce neuspěl v konkurenci ostatních akademickckých dobrovolníků, můžeme jeho přihlášku ještě změnit na prázdninového dobrovolníka. U prázdninového dobrovolníka nejsou tak velké požadavky na schopnosti dobrovolníka a například dobrovolník s pedagogickým vzděláním je skoro vždycky přijat. Například tedy, dobrovoník může podat přihlášku k akademickému dobrovolnictví v průběhu ledna. My na začátku února uvidíme, že dobrovolník nemá přilíš šanci a nabídneme mu změnu na prázdninové dobrovolnictví. 

Povinnosti dobrovolníka:

Po přijetí dobrovolníka mají dobrovolníci povinnost:

 • Respektovat a řídit se pokyny koordinátora akademických dobrovolníků na straně Brontosaurů v Himálajích a koordinátora dobrovolníků na straně školy v Mulbekhu
 • Vypracovat přípravu na výuku a odeslat ji do stanoveného data
 • V průběhu pobytu ve vesnici Mulbekh respektovat zásady tamní etiky

Porušení (nebo opakované porušení) může vést k vyloučení dobrovolníka z dobrovolnického programu.

Příjímací řízení:

Termíny podání přihlášek: Akademičtí dobrovolníci nemají stanoveno datum, do kterého musí podat přihlášku, nicméně usilujeme o to, aby byly vypsané dobrovolnické pozice obsazeny na počátku roku (tj. například do konce února). Je tedy ideální podat přihlášku do konce ledna. 

Odesláním přihlášky a životopisu se stáváš zájemcem o dobrovolnictví. O tvém přijetí bude rozhodnuto na základě

 • Přihlášky
 • Životopisu
 • Absolvování osobního pohovoru s koordinátorem akademických dobrovolníků
 • Vyjádření školy v Mulbekhu k zamýšlené výuce popřípadě pohovorem s koordinátorem dobrovolníků mulbecké školy.

Osobní pohovor absolvuješ osobně nebo po Skypu s koordinátorem akademických dobrovolníků za Brontosaury v Himálajích (BvH). O tvém přijetí rozhoduje koordinátor akademických dobrovolníků BvH koordinátor akademických dobrovolníků SDPS. 

Co se děje mezi odesláním tvé přihlášky až po tvé přijetí

 • Na základě zaslané přihlášky a životopisu tě koordinátor dobrovolnického programu přizve k osobnímu pohovoru. V rámci osobního pohovoru koordinátor dobrovolnického programu bude
  • hodnotit, zda jsi vhodný adept pro dobrovolnický program v Himálajích a zda tebou nabízené schopnosti škola v Mulbekhu požaduje pro daný dobrovolnický ročník
  • rozvíjet možnou podobu tvého programu působení
 • Většinou po prvním nebo druhém pohovoru umíme rozhodnout o tvém přijetí popřípadě vykreslit šance na tvé přijetí s ohledem na konkurenci nabídky ostatních dobrovoníků. 

Ještě před podáním přihlášky:

 • vnímej obsah, který budeš vyplňovat do kolonek přihlášky týkající se předmětu tvého působení (co budeš učit), jako jeden z prvních návrhů, který se stává předmětem konzultace na prvním pohovoru s koordinátorem akademických dobrovolníků. Přihláška by měla spíše víc přiblížit jaký máš potenciál pro to co budeš dělat, než aby bylo zásadní jak přesně a podrobně zpracuješ co budeš ve škole dělat.
 • Přihlášku vyplňuj pouze v angličtině, životopis pošli také pouze v angličtině 
Platnost informací: 
January, 2023