Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Benefiční kurz buddhismu v Malém Tibetu

5denní kurz základů buddhismu v klášteru ve vesnici Mulbekh. Místní mnich vás seznámí se základy buddhistické filozofie a symboliky a naučí vás základy meditace. Kurz je sociálním podnikáním tamní školy, která si jím vydělává na provoz nebo investice.

Proč kurz absolvuji přes CK Kudrna

Kurz je sociálním podnikáním školy, kterou podporuje naše neziskovka. Brontosauři v Himálajích čtyři roky učili školu cestu organizovat a potom jsme cestu nabídli cestovce. Chtěli jsme tím demonstrovat, že je škola samostatná na naší pomoci, ale zároveň vystavit školu spolupráci s novým partnerem. Vše se podařilo a škola úspěšně spolupracuje na kurzu s Kudnou od roku 2016.

V roce 2012 za námi přišla škola, že má málo peněz na provoz a ať ji peníze zajistíme. My jsme jim řekli, že je naučíme si ty peníze vydělat pomocí kurzu buddhismu a následně i kurzu tibetské medicíny. Za vydělané peníze poskytovala škola v letech 2013 až 2016 bezplatné vzdělávání cca 70 dětem, v následujících letech využívá škola peníze na stavbu školních budov.

Organizování kurzu buddhismu byl pro vedení školu dobrý tréning finanční gramotnosti. Přišli na to, že bezplatné vzdělávání pro nejchudší děti mohou zajistit sami nebo že pro ně není problémem spolufinancovat školní investice. Stejně tak i předání kurzu buddhismu cestovce donutilo školu k profesionalizaci komunikace i přístupu. Více v těchto článcích.

 

Kurz buddhismu předaný cestovní kanceláři tedy považuje naše neziskovka jako úspěšný výsledek naší podpory vedoucí podporovanou školu k samostatnosti a kompetentnosti.

Platnost informací: 
January, 2023