Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Škola v Mulbekhu

Malý Tibet leží v severní Indii. Je to poslední místo na světě s nepotlačenou tibetskou kulturou. Život tamních obyvatel mění globalizace, a aby si zachovali to nejlepší z původní kultury, musí mít dobré vzdělání. 
 
Ve vesnici Mulbekh si místní v roce 1992 založili vlastní školu Spring Dales Public School. V roce 2008 do ní nastoupil ředitel Norboo, který se obrátil na nás, abychom mu pomohli školu rozvinout.
 

Příběh ředitele

Když mu bylo 8 let, musel odejít z Malého Tibetu do nížinné Indie. Bez kontaktu s rodinou, v cizím jazyce, klimatu a kulturním prostředí zde musel studovat až do svých 25 let. Po ukončení vysokoškolského studia se však vzdal lukrativního zaměstnání a rozhodl se být ředitelem školy v jejich vesnici proto, aby už nikdo nemusel zažívat podobně traumatickou zkušenost jako on.

Současná škola

Soukromá škola

se spádovou oblastí 3 500 obyvatel na 200 Km2

21 zaměstnanců

z toho 14 učitelů

250 studentů

z toho 50 % dívek

1,5 mil. Kč 

provozní rozpočet v roce 2017

od 3 do 16 let

jesle, školka, první a druhý stupeň

1,4 mil. Kč 

investiční rozpočet v roce 2017

Plán rozvoje školy 

Tamní obyvatele chtějí školu pro 350 dětí s takovým zázemím, jako je běžné u nás. Navíc chtějí, aby školní kampus byl šetrný k životnímu prostředí, vzdělání bylo dostupné lidem všech sociálních vrstev a děti byly moderně vzdělávány s vazbou k tradičním kultuře.

Co jsme dokázali z plánu realizovat

14 mil. Kč

záskaných rozvoj školy

z 80 na 250 se výšil

počet  studentů naší školy od roku 2008 do současnost

Nejlepší studijní výsledky z okresu

opakovaně dosahují naši studenti

Nové třídy a internát

jsme postavili z plánovaného kampusu

Více informací

Platnost informací: 
December, 2018