Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Frekvence darů, velikost darů, možnost odečtení u daní

Není potřeba dělat si starosti, „že pouze stovka měsíčně je hrozně málo“. Mnohem důležitější je, že jste se rozhodli něco udělat pro lepší vzdělání v Malém Tibetu již teď. Spousta lidí čeká, až zbohatne, aby přispívali na charitu. Značná část z nich však čeká celý život.

Himálajští patroni nejčastěji darují 300 Kč měsíčně. Nejméně 50 Kč a nejvíce několik tisíc měsíčně. Někteří patroni přispívají ročně podle toho, kolik mají zrovna k dispozici. Patron je pro nás kdokoliv, kdo přispěl v posledním roce libovolný dar.

Preferujeme měsíční příspěvky, protože s jejich kontrolou máme nejméně práce. Pokud máte obavu, abyste na trvalý příkaz nezapomněli, můžete mu nastavit dobu platnosti (třeba na jeden až tři roky) a my se vám po skončení planosti ozveme. Pokud byste během přispívání chtěli zohledňovat vaši aktuální finanční situaci, můžete si nastavit menší pravidelný dar a nejméně jedou za rok přispět v rámci nějaké sbírky, kterou vyhlásí naše organizace. Pokud se Himálajský patron přislíbí nějakou částku s měsíční frekvencí, může její velikost libovolně měnit podle aktuálních možností. Nikoho k dárcovství nezavazujeme a Himálajské patronství je možno kdykoliv ukončit.

Jedou za rok pošleme dárcům potvrzení o skutečně odeslaných darech, které mohou využít pro snížení základy daně.

Platnost informací: 
May, 2018