Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Nákup školního vybavení

V roce 2009 jsme škole pomohli nakoupit nejnutnější školní vybavení jako jsou lavice, židle, koberce, fotokopírku a další. Poděkování si můžete vyslechnout přímo od ředitele školy v následujícím videu.

Poděkování od ředitele školy
Poděkování za darované lavice v roce 2009
Soupis dotace škole v roce 2009 
Tabule - na fixy (white board)12 ks14 400rupií
Koberec pro výuku v zimních měsících45 m6 750rupií
Plastové židle10 ks3 000rupií
Plastové židle s pěnovým obložením pro učitele7 ks14 000rupií
Termoizolační podklad pod koberec do mateřské školy22 m21 760rupií
Koberec do mateřské školy639,6 fts27 675rupií
Elektrické rozvody pro počítačovou učebnu a mateřskou školu 4 122rupií
Barvy na stěny do mateřské školy 1 745rupií
Lavice pro studenty prvního stupně12 ks21 600rupií
Laserová fotokopírka HP1 ks13 000rupií
Zastiňovací deštník pro akce pořádané školou1 ks950rupií
Fixy na tabuli - černé1 krabice348rupií
Fixy na tabuli - červené  1 krabice300rupií
„Houba“ na tabule12 ks300rupií
 Dotace celkem89 950rupií

Přebytek finančních prostředků získaných v roce 2009 (přibližně 50 tisíc korun) jsme po domluvě s dárci a vedením školy nechali do příštího roku na pokrytí projektu internátu.

Podrobné vyúčtování

V dokumentu naleznete, z jakých zdrojů byla dotace hrazena, dohodu mezi školou a dárcem o přijetí daru a účty za každou  položku nakoupenou v Ladakhu.  V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat osobu pověřenou jednáním ve věci veřejné sbírky.