Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Zásady, kterými se při pomoci řídíme

Chceme škole v Mulbekhu pomáhat k její samostatnosti. Nechceme takzvaně „postavit naši školu v jejich vesnici“. Přejeme si, aby obyvatelé Mulbekhu považovali vytvořené dílo za vlastní a zvládli jej samostatně vést. Nechceme naší pomocí udělat více škody než užitku. Proto se snažíme dodržovat následující pravidla:

Vycházíme ze zájmu školy Mulbehku– o dobré vzdělání usilují právě obyvatelé Mulbekhu, snažíme se jim naslouchat a pomoci realizovat jejich vizi. Neohýbáme to, co tamní obyvatele potřebují, podle názoru naší veřejnosti – takže jste třeba mohli na našem webu vidět, že jsme vybírali peníze na iniciaci hokeje v naší vesnici. To u pravidelných dárců ani veřejnosti příliš úspěchu nezískalo, ale pro nás to byl projekt, který byl pro tamní komunitu důležitý, a zvládly nás přesvědčit jejich argumenty.

Asistujeme, místo abychom pracovali– na školním rozvoji pracují hlavně místní obyvatelé. Tu školu nestavíme my, ale místní. Snažíme se jim spíše radit v oblastech, kde máme vhodné odborné znalosti a zkušenosti – to jsou stavebnictví, řízení peněz, rozhodovací mechanismy. Někdy jsme schopni dobře radit, jak nastavovat podnikatelské modely. Rozhodně neradíme, co se týká komunikace s veřejností a cokoliv, co naráží na zažité stereotypy. Ve škole sice pomáhají naši dobrovolníci, ale ti v celkovém objemu práce potřebné k zajištění jejího provozu nepředstavují příliš významný díl.

Nefinancujeme provoz školy– provozní náklady pokrývá škola z vlastních lokálních zdrojů. Nikdy jsme nepřispěli na provoz školy. Chceme, aby škola byla finančně nezávislá na naší organizaci a my jednou mohli s pomocí přestat bez vysokého rizika, že by se škola mohla zavřít. Peníze, které škole posíláme jsou na její rozvoj formou investičních projektů – tj. něco co má jasný začátek a konec a jde nějak evaluovat.

Obyvatelé Mulbekhu se podílejí na rozvoji školy– obyvatelé Mulbekhu dávají vlastní peníze na rozvoj školy a provádí brigády na stavbě. Naše organizace tímto jistí jejich spolupodílení a zájem na rozvoji školy. Aktuálně musí každá rodina dát 2000 INR = 650 Kč ročně na stavbu nebo přijít na jeden týden pracovat. Očekáváme, že v případě stavby nových školních laboratoří přispěje komunita okolo 20 % z celkového rozpočtu.

Hlídáme si vzájemnou angažovanost – připadá nám divné, pokud by ředitel neziskovky v ČR měl pracovat do noci, aby vydělal peníze, a tamní si je nechali protéct mezi prsty. Pokud se toto stalo, vždy jsme se ozvali a mělo to svůj efekt. Takže když si tamní nechali utéct zisk z kurzu buddhismu tím, že špatně účtovali akci, nereagovali jsme na žádnou pobídku, že mají málo peněz.

 

Tyto zásady samy o sobě by žádný úspěch nezajistily. Nejsilnější stránkou naší spolupráce je to, že na obou stranách je chuť něco dělat a také vzájemná důvěra. Nemyslíme si, že Mulbečané by bez naší pomoci nepřežili, pouze mají problémy s nedostatkem financí a odborných schopností pro efektivní rozvoj jejich školy a v těchto oblastech je nám potěšením jim pomáhat. 

Platnost informací: 
December, 2018