Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Historie působení Hnutí Brontosaurus v Himálajích

Od počátku působení Hnutí Brontosaurus v Malém Tibetu došlo k vývoji od letního tábora v Himálajích až po projekty zaměřené na rozvojovou pomoc.

V roce 2006 přesunul Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen (MK) pod vedením Roberta Kubáně svůj letní tábor Krajní meze do Malého Tibetu. Náplní aktivit projektu se Krajní meze podobaly aktivitám Hnutí Brontosaurus v ČR, tj. volnočasové aktivity s dětmi a oprava kulturních památek (klášterů).

V roce 2007 začal Jan Zemen pod MK rozvíjet myšlenku projektu La Ngonpo (propojení českých a Ladackých škol) a byly realizovány první komunikace českých a ladackých školáků.

V roce 2008 se brontosauři poprvé setkávají se školou v Mulbekhu a jsou požádáni o pomoc v jejím rozvoji a v roce 2009 jsou poprvé předány finanční prostředky na nákup školního vybavení organizované Jiřím Sázelem.

Díky postupnému rozvoji projektu La Ngonpo se pro něj podařilo získat finanční podporu v období 2010 až 2012 (tři roky) od Evropské komise a Ministerstva zahraničních věcí. Realizátorem projektu La Ngonpo se stává Multikulturní centrum Praha (MKC), MK se stává partnerem zajišťujícím dobrovolníky, kteří realizují cíle projektu v Malém Tibetu (dalšími partnery projektu La Ngonpo v Evropě jsou NaZemi a Fundacja Nowa Ameryka). Působení Hnutí Brontosaurus v Himálajích spadající pod MK se od 2010 skládalo ze tří částí, tj. partnerství v projektu La Ngonpo, Krajní meze a pomoc škole ve vesnici Mulbekh.

Od roku 2011 začala být rozvíjena myšlenka komplexního rozvoje školy v Mulbekhu a ve stejném roce je předán milion korun na stavbu nového školního internátu a vývoj stavebních technologií.

V říjnu 2012 je vytvořena pod Hnutím Brontosaurus nová organizační jednotka s vlastní právní subjektivitou s názvem Brontosauři v Himálajích (BvH), která se bude v dalších letech věnovat pomoci v rozvoji školy ve vesnici Mulbekh. MK dál provozuje Krajní meze. Po ukončení podpory projektu La Ngonpo, je jeho realizátorem stále MKC. Oproti období 2010 až 2012 jsou aktivity projektu La Ngonpo omezeny podle dostupných finančích prostředků.