Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Naše studentka Stanzin Sharab dosáhla 98,6 % ve zkouškách na konci 12 třídy.

V Malém Tibetu (respektive i celé Indii) jsou dvě důležité zkoušky, které předurčují karieru mladých. První je na konci desáté třídy a druhá na konci dvanácté třídy. Zkoušky na konci desáté třídy jsou výsledkem studia na naší škole. Studenti jdou potom studovat do Džamů nebo Šrinagaru desátou a dvanáctou třídy na jejímž konci zase dělají zkoušky které jim otevírají dveře na univerzity. Takže super výsledek na konci dvanácté třídy není vlastně výsledkem naší školy, ale je to snaha Stanzin a taky její dobrá příprava do 10 třídy v naší škole. 
 
 
Zjednodušeně řečeno u zkoušek platí, že pokud je uděláte zkoušku více jak 40 % tak jste zkoušku složili. Pokud máte více jak 70 % tak jste složili zkoušku s vyznamenáním. Společně se Stanzin Sharab složili zkoušky s vyznamenáním další tři studenti z Mulbekhu a to Stanzin Deskyong        95 %, Chemath, Wangmo 89 %, Rinchen Dolma 72%.
 
Stanzin Sharab tedy u zkoušky na konci dvanácté třídy dosáhla obdivuhodný výkon. Na druhou stranu Stanzin pouze potvrdila, že je šikovná, protože již u zkoušek na konci 10 třídy dosáhla 94 % a byla nejlepší mezi 2700 studenty z celého okresu Kargil (jestli je Stanzin nejlepší ze všech studentů ve státu Jammu a Kašmír v případě zkoušky na konci 12 třídy zatím nevíme). 
 
Na druhou stranu číslo 98,6 % vyvolává trochu kritický dojem o vzdělávací hodnotě Indických zkoušek. Ty zkoušky jsou převážně testy, kde člověk musí prostě zaškrtat správné odpovědi a nejúspěšnější student je ten se naučí „otázka 125 má správnou odpověď a)“. Doufáme, že si dokážete představit kreativnější způsoby prokázání něčích znalostí a dovedností. Doufáme, že se někdy v historii Indie podaří někomu získat těch 100 %, pokud už je třeba nezískal „Buddha vzdělání“ nebo „ministr školství“. Doufáme, že reportér nenašel odvahu k tomu, aby se Stanzin zeptal, kterou ze dvou set otázek špatně zaškrtla. 
 
Pokud chcete více porozumět zkouškovému systému v Indii a jaké možnosti studentům otevírá úspěšně splnění zkoušky, můžete se to dočíst v tomto článku: