Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Naše škola se stává nejlepší v okrese

Před třemi roky bylo pro všechny velkým zadostiučiněním, že studentka naší školy dosáhla nejlepších studijních výsledků v celém okrese. Nikdo nevěděl, jestli je to náhoda, ale když se tento rok stalo to samé, jsme přesvědčeni, že jde o nový trend – ukazuje se, že naše škola bude nejlepší v celém okrese.

Na konci desáté třídy dělají studenti tzv. finální zkoušky, které jsou obdobou naší státní maturity. Celý okres dostane stejné otázky a výsledky se potom centrálně vyhodnocují v procentech správných odpovědí. V Malém Tibetu jsou dva okresy, Leh a Kargil, a naše škola se nachází v okrese Kagril. Celkové hodnocení reflektuje prestiž školy, ale také určuje možnosti pokračování v navazujícím studiu.

V roce 2015 dosáhla nejlepších výsledků Stanzin Yountan, která dosáhla 92,4 % správných odpovědí a byla nejlepší mezi 3000 studenty skládajícími závěrečnou zkoušku. V roce 2017 Stanzin Sharab dosáhla 94 % správných odpovědí a byla nejlepší mezi 2700 studenty.

Opakované dosažení nejlepších studijních výsledků nám dovoluje tvrdit, že naše škola směřuje k tomu, aby se stala nejlepší v okrese. Jak se zdá, předchozí úspěch nebyl ojedinělý, ale stává se běžnou normou. Všem současným podporovatelům děkujeme a gratulujeme Stanzin.

Fotografie: