Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Sportovní den znovu po 10 letech

Možná, že víte, že naše škola byla založena v roce 1992. První budovu postavili místní tak, že každý donesl trochu stavebního materiálu. Následně dělali divadelní představení, z jehož zisků školu provozovali. Jako vrchol společného úsilí a zápalu bylo potom, že organizovali takovou malou olympiádu, kterou nazvali „Sportovní den“. 

Potom se však naší škole nedařilo tak dobře. Série nešikovných ředitelů, konkurence ostatních škol, nepružné zacházení s financemi atd. vedlo k tomu, že v roce 2008 bylo ve škole pouze 80 dětí a místní ji chtěli zavřít. Samozřejmě aktivity, které dříve byli leskem a slávou naší školy již nebyli realizovány.

Potom do školy nastoupil ředitel Norboo a školu rozvinul až do současné podoby. A když je škola v dobré kondici, je to ideální moment k obnově starých tradic. Po deseti letech byl o víkendu realizován tzv. „Sports day“. Děti běhaly na 100m, 200m, 400 m, házeli diskem, skákali do výšky a do dálky. Spoustu rodičů vzpomínalo na staré časy a děkovalo škole, že realizuje to, co dříve měli tak rádi. Taky děkovali Dalajlámovi, protože díky jeho příjezdu zaplatila tamní vláda stavbu velkého shromaždiště nad školou, které teď slouží jako hřiště.

Fotografie: