Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Děti jsou šikovné díky dobrovolníkům

Několik let jsme neúspěšně nabízeli naší škole „společné vyučování“, v rámci kterého by český dobrovolník vyučoval třeba matiku nebo angličtinu společně s tamním učitelem, společně by si dělali přípravu a ve výuce by se střídali. Doposud akademičtí dobrovolníci převážně doplňovali běžnou výuku ve volných periodách předměty jako hudebka, výtvarka nebo tělocvik. Tento rok, však poprvé škola požádala Brontosaury v Himálajích, aby sehnala akademické dobrovolníky na společné vyučování. Chcete vědět, co stojí za touto velkou změnou?

Několikrát do roku pořádá škola různá představení dětí pro rodiče. Při příležitostech státních svátků nebo nábožensky významných dnů si děti připraví sérii tanců, divadelních představení popřípadě připomenutí významnosti dne.  Při tom posledním, se však rodiče nestačili divit nad promyšleností a dokonalostí celého vystoupení a strhala se následná diskuze nad tématem, čím to je, že jsou jejich děti tak šikovné a došli ke společnému závěru, že je to díky kontaktu s dobrovolníky z Česka!

Za studium dětí v naší škole platí rodiny dětí (kromě cca 30 % dětí z nemajetných rodin, které mají bezplatné vzdělání díky rozvojové adopci). To znamená, že naprostá většina provozních nákladů, kryje tamní komunita a je nutné zohlednit jejich požadavky na poskytované vzdělání. Na druhou stranu většina rodičů nikdy nechodila do školy a nemohou objektivně posoudit, jaký druh a typ vzdělání je pro jejich děti důležitý, což mnohdy komplikuje vedení školy zavádět inovativní kroky kupředu. I přesto, že vedení školy chápalo pozitivní dopad společného vyučování pro rozvoj vzdělání tamních učitelů, na druhé straně vždy převážila obava, že společné vyučování dobrovolníka z ČR a běžného tamního učitele bude vnímáno komunitou rodičů, jako vyrušování běžné výuky (kterou oni platí). Teprve nadšení rodičů z nedávného představení dodalo vedení školy odvahu oficiálně požádat p zajištění společného vyučování akademických dobrovolníků a učitelů naší školy. Pozitivní zprávou také je, že Brontosauři v Himálajích mají díky rozšířené dobrovolnické nabídce největší množství zájemců o akademické dobrovolnictví v historii.

Jsme moc rádi, že se s komunitou naší vesnice můžeme společně poznávat a rozumět vzájemným radostem a starostem a že díky dlouhodobému a vzájemnému kontaktu si zvládáme lépe vycházet vstříc a jsme si čím dál tím více na blízku.