Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

Děláme skutečnou rozvojovku: Předali jsme kurz buddhismu cestovním kancelářím

Jsme hrdí, že můžeme oznámit, že jsme v průběhu září předali benefiční kurz buddhismu českým cestovním kancelářím. Usilujeme o to, abychom pomáhali naší škole k samostatnosti, a předání benefičního kurzu buddhismu vnímáme jako jeden z dalších důkazů moderní podoby rozvojové pomoci, kterou naše neziskovka realizuje!

Benefiční kurz buddhismu byl v průběhu let 2014 a 2015 jedním z produktů, který šlo nalézt na našem webu. Jedná se 14 denní cestu do Malého Tibetu v rámci, které se účastníci seznámí v průběhu 5 denního kurzu se základy buddhistické filozofie a praxe přímo v klášteře ve vesnici Mulbekh. Benefiční kurz buddhismu je projektem sociálního podnikání školy v Mulbekhu, díky němuž si škola přivydělává peníze na zajištění vzdělání pro děti z nemajetných rodin (jich je v současnosti asi 30 % z celkových 220 žáků).

Brontosauři v Himálajích v průběhu posledních dvou let pomáhali škole rozvíjet tento projekt. Radili jsme škole jak jednat účastníky, jak kurz řídit po stránce manažerské a rozpočtové atd. Brontosauři v Himálajích v průběhu posledních dvou let zajišťovali účastníky akce, nakoupili letenky a zajistili jim informace před cestou. Zbytek práce jsme nechávali co nejvíce na škole, aby se co nejvíce trénovala a nabírala sama zkušenosti. Například účastníci neměli delegáta ČR, ale na letišti si je již převzal někdo z Mulbecké školy (třeba samotný učitel kurzu pan Vivek). Přáli jsme si, abychom škole pomohli vytvořit produkt, který bude moct kdykoliv nabídnout jakékoliv jiné cestovce a byla samostatná i po odchodu Brontosaurů v Himálajích.

V průběhu září se rozhodla cestovka Kudrna zařadit tuto cestu na další rok. Benefiční kurzy bude možné najít v jejich katalogu od dalšího roku.

Hodláme tvrdit, že jsme jedni z mála (jestli ne jediní) v ČR, kteří zvládají dělat rozvojovou pomoc na úrovni, které vede tamní obyvatele k prokazatelnému rozvoji dovedností a zároveň samostatnosti. Přejeme škole v Mulbekhu soustu další účastníků a radost z bezplatného vzdělání pro děti z nemajetných rodin.

Fotky z jednání s Kudrnou v dubnu 2015

Fotografie: