Benefiční cesty na rok 2024 najdete již na webu www.himalajskypatron.cz

Back to top

100 CEN V PRŮBĚHU ROKU – PŘIPOMÍNÁNÍ LAUREÁTŮ NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

V naší škole začal v polovině března školní rok. Součástí zahajovací ceremonie je také připomenutí studentů, kteří v průběhu předchozího školního roku získali nějaké ocenění. Ta jsou udělována za širokou variantu aktivit od kreativního nápadu, nejčistší uniformy až po pomoc ostatním. Stovka cen je rozdána více než třetině studentů školy a má být kontrastem k dosavadní praxi, kdy byli studenti hodnoceni pouze za studijní výsledky. „Lidé mají celou škálu dovedností, každému jde něco jiného a škola by měla pomoci dětem rozpoznat, v čem jsou dobří. Proto udělujeme tolik ocenění,“ zdůvodňuje ředitel Norboo. K významnému posunu v hodnocení studentů pomohl kontakt s naší neziskovkou. Pokud chcete vědět, jak k tomu došlo, čtěte prosím článek.

Pokud máte ve vaší škole také zajímavý systém ocenění studentů, pošlete nám tipy a my je naší škole předáme. Stejně tak škole předáme, pokud nám napíšete, jaké ocenění himálajských studentů vám přijde nejsympatičtější.

 

Jágrláma udělal hvězdu ze studijního outsidera

Když naše neziskovka vydala video Jágrláma v roce 2018, nebyl to jenom celorepublikový a celosvětový úspěch. Bylo to také obrovské překvapení pro obyvatele vesnice Mulbekh, že něco podobného může vzniknout v jejich zapadlé vesnici a že dosavadní studijní outsider Lobsang je úžasný herec. Když ředitel Norboo viděl, jak vesničané zahrnují Lobsagna pozorností a uznáním, zatímco ještě před týdnem nad ním učitelé i vesničané uvažovali kvůli jeho studijním výsledkům ve stylu „tento kluk spěje pro kriminál“, došlo mu, že soudit lidi podle známek je špatné.

„Před videem o Jágrlámovi jsem si já, učitelé i zbytek vesničanů dělali názor na děti na základě studijních výsledků,“ popisuje ředitel Norboo podhoubí změny. „Schopnost se něco naučit představuje velmi limitované spektrum aktivit, ve kterých mohou děti vynikat. Škola představuje většinu jejich životní náplně a je to jediná instituce, se kterou se setkávají. Když jsou pak hodnoceni pouze podle studijních výsledků, je to pro jejich pozitivní rozvoj nedostatečné,“ uzavírá ředitel.

Více o změně pohledu na outsidera Lobsanga jsme psali v článku Lobsangovi Začali Říkat Jardo

 

Ocenění získá student s nejčistší uniformou nebo ten, který nejvíce pomáhal ostatním

Od roku 2019 začala škola udílet širokou škálu ocenění. Stále zůstává ocenění pro studenty, kteří dosáhli nejlepších výsledků v testech na konci školního roku, ale k tomu přibylo také ocenění za nejlepší meziroční studijní zlepšení. Dále má škola řadu sportovních pohárů – ve volejbalu, basketbalu a fotbalu. Oceňují nejvíce disciplinovaného studenta, popřípadě toho, který má nejméně zameškaných dnů. Uznání dostávají studenti s nejvíce kreativním nápadem, ti, se kterými se dobře spolupracuje, nebo děti, které nejvíce pomáhají ostatním. Oceněni jsou žáci, kteří přednesli nejlepší řeč v angličtině, ladačtině nebo hindi, stejně jako žáci, kteří nejvíce dodržují hygienu. Na studenta s nejčistší uniformou je samozřejmě patřičně hrdá i jeho máma.

Některá ocenění se vyhlašují na konci školního roku, například za docházku nebo nejlepší studijní výsledky. Zbytek ocenění je udělován v průběhu školního roku, když škola vyhlásí sportovní turnaj, soutěž v přednesu, kreslení nebo výzdobě třídy. Ocenění dostává jedno dítě z každé třídy od třetí do desáté třídy[1] . Děti[2]  v jeslích, školce, první a druhé třídě podle ředitele Norbooa nemají možnost porozumět, o co přesně v soutěžích jde, takže když se ve škole rozdávají ceny, dostanou cenu také všechny děti z nižších ročníků, aby jim to nebylo líto.

Přidělená ocenění se připomínají na konci a začátku školního roku, kdy školu navštěvují také rodiče. Na vysvědčení se záměrně uvádí ocenění jako rovnocenné studijním výsledkům, aby se rozmělnil dosavadní důraz na tuto jedinou formu hodnocení.

O tom, kdo cenu obdrží, rozhoduje třídní učitel. Ten se však radí s ostatními učiteli i dětmi ve třídě. Takže i když se rozhoduje o něčem tak obtížně měřitelného, jako je kreativní nápad nebo pomoc ostatním, ředitel Norboo věří, že částečně kolektivní rozhodnutí přináší určitou míru objektivnosti.

 

Je oceňování studentů soutěží?

Na ošemetnou otázku má ředitel Norboo připravenou pevně působící odpověď. Potvrzuje, že většina udělovaných ocenění je soutěží. Je to způsob, jak jde děti srozumitelně motivovat k výkonu. Dále ředitel dodává, že zná i sofistikovanější způsoby porovnávání, ale myslí, že pro volnější srovnávání v tamní společnosti ještě nenastal ten pravý moment.

„Jako klíčové vnímám, jak se o širokém spektru ocenění komunikuje,“ vysvětluje Norboo. „Já i učitelé dětem opakujeme, že každý z nás má předpoklady pro různé činnosti, a proto nabízíme ve škole tolik ocenění, aby mohli všichni ukázat svůj potenciál. Studenty soutěže baví a mají k nim velkorysý přístup. Učitelé jsou při komunikaci i rozhodování citliví,“ zakončuje ředitel Norboo obhajobu soutěží v jejich škole.

Na otázku, proč jim ve výčtu ocenění chybí umělecké předměty, ředitel Norboo přiznává, že zařadit soutěž ve vytvoření sochy je zatím ani nenapadlo. Je si vědom toho, že by bylo divné vybrat nejlepší obrázek ve třídě, kdyby bylo cílem oceňovat uměleckou kreativitu dětí. Stejně tak se ve škole nepodařilo rozběhnout výuku ani samostudium hry na kytaru, klavír a další hudební nástroje, proto hudební představení zatím nedávají smysl. Na druhou stranu dodává, že děti rádi tancují a není potřeba je k tomu motivovat. Děti tanec zapáleně trénují a na taneční představení mají vlastní názor. Není tedy třeba vyhlašovat, kdo byl nejlepší, protože děti si samy umí komplexní vyhodnocení udělat.

O rozměru tancování jsme psali i v článku Na co se děti těší více: laboratoř, záchody nebo dobrovolníky?

 

Komplexní rozvoj dětí máme po dvanáct let v našich rukách

Ladačané vnímají školu jako kariérní příležitost pro jejich děti. Pokud budou mít děti dobré známky, mohou postoupit na prestižnější školy a následně získat prestižnější státní zaměstnání a s tím spojený příjem a komfort. Na vrcholu této hierarchie jsou povolání inženýra a lékaře. Vše je ale podmíněno známkami, které studenti dostávají.

„Dotáhnout to díky známkám na inženýra nebo lékaře bude v naší společnosti ještě velmi dlouho zakořeněno jako ta nejhodnotnější životní cesta,“ popisuje Norboo. „Cílem komplexního oceňování studentů není snaha nahradit systém známkování, ten tu zůstane napořád. To, že na navazujících školách již budou studenti hodnoceni jenom podle studijních výsledků, nemůžeme ovlivnit. Avšak můžeme mít dobrý pocit, že jsme studentům v naší škole pomohli ocenit sebe a kamarády za širokou škálu aktivit a všem jsme umožnili bohatý rozvoj jejich osobnosti,“ zakončuje ředitel školy Norboo.

Odměnou pro ředitele Norboa je, že se tento rok přihlásilo nadprůměrné množství žáků do prvních ročníků. Místo průměrných 25 dětí do naší školy nastoupí 37 nových dětí. 

Podrobnosti kariérního postupu na základě známek jsme popisovali v článku Už není důvod posílat děti studovat pryč

 

Fotografie: